Një njeri që nuk mendon në mënyrën e tij është sikur të mos mendojë aspak.

FILLIMI

Nëse e doni veten atëherë i doni të tjerët, nëse e urreni veten, atëherë urreni të tjerët sepse marrëdhëniet tuaja me të tjerët janë thjesht përfaqësimi i vetes.
– Osho 

NE

Albtime, një magazine elektronike ku do të jetë hapsirë mbarëshqiptare për të seleksionuar vyrtitet pozitive nga sfera të ndryshme.

PUBLIKIME

Kriteriumet për njeriun e vitit 2019

Këto janë kriteriumet për zgjedhjen tonë.Maksimumi për një zgjedhje është 10 pikë. Anketa interaktive 2.5 pikë. Profili i personazhit 2.5 pikë Aktiviteti brenda vitit 2.5 pikë Ndikimi pozitivisht në shoqëri 2.5 pikë

KONTAKT

Jemi përgjegjës për përmbajtjen që gjendet në hapsirën e kësaj faqe, andaj mos ngurroni të na kontaktoni.