Kriteriumet për njeriun e vitit 2019

Këto janë kriteriumet për zgjedhjen tonë.
Maksimumi për një zgjedhje është 10 pikë.

Anketa interaktive 2.5 pikë.

Profili i personazhit 2.5 pikë

Aktiviteti brenda vitit 2.5 pikë

Ndikimi pozitivisht në shoqëri 2.5 pikë